Bildiri Gönderimi

*!!! BİR KATILIMCI EN FAZLA 2 BİLDİRİ İLE KATILIM SAĞLAYABİLİR.!!!

Bildiri Gönderi için Önemli Tarihler:
Bildiri Son Gönderim Tarihi : 15 Eylül 2022
Bildiri Değerlendirme Sonuçları : 12 Eylül 2022
Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 27 Eylül 2022

Bildiri gönderirken dikkat edilmesi gereken hususlar;

 • Bildiriler yalnızca kongre web sayfası üzerinden online bildiri gönderim sisteminden kabul edilecek, e-posta ya da faks ile yollanan bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Kongre dili Türkçe ve İngilizcedir.
 • Bildiri özetleri hem Türkçe hem de İngilizce olarak yüklenmelidir.
 • Elektronik olarak bildiri sahiplerine özetlerinin alındığı iletilecektir.
 • Tam metin bildiriler sisteme yüklenirken intihal yazılım programları kullanılarak hazırlanmış bir intihal raporunun da eklenmesi gerekmektedir. 

Bildirilerin Değerlendirilme Süreci:

 • Bildiriler kongrenin bilimsel kurulunda yer alan hakemler tarafından değerlendirilecektir.
 • Bildiriler çift kör-hakem süreciyle değerlendirilecektir.
 • Bildiriler değerlendirme sürecinden geçtikten sonra bildirilerin kabulü ve reddi yazarlara bildirilecek, gerektiğinde yazarlardan düzeltme istenecektir.
 • Kabul edilen bildiriler kongrede sunulacaktır. 
 • Yazarlar bildirilerini sisteme yüklerken sunum şeklini sözlü veya poster bildiri olarak seçebilecektir. Ancak hakemler tarafından değerlendirme sonucuna göre sunum şekline karar verilecektir.
 • Sözel olarak kabul edilen bildiriler yazarların tercihine bağlı olarak tam metin bildiri olarak gönderilebilecektir. Tam metin bildiriler, bildiri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra üç hafta içinde tam metin bildiri hazırlama kurallarına göre hazırlanıp yüklenmelidir.
 • Sisteme girilen bildiriler ile ilgili tüm yazışmalar, bildirileri sisteme yükleyen yazar ile yapılacaktır.

Bildiri Sunumu

 • Bildiriler sözel veya poster olarak sunulacaktır.
 • Bildiriler Türkçe veya İngilizce olarak sunulabilecektir.
 • Sözel bildiriler elektronik ortamda (powerpoint, keynote, prezi vb.) hazırlanıp sunulacaktır.
 • Poster bildiriler E-Poster olarak sunulacaktır.

Sözel Bildiriler

 • Benzer konuları içeren konular için bir oturum planlanacaktır.
 • Sözel bildirilerin sunum süresi, 7 dakika olarak belirlenmiştir. Sunumların 7 dakikayı aşmayacak şekilde hazırlanması önemlidir.

Poster Bildiriler

 • Posterler dijital / elektronik formatta sunulacaktır.
 • Poster bildiriler tek sayfa üzerinde hazırlanmalı ve 80 (en) x 120 (boy) cm boyutlarında olmalıdır.
 • Poster bildirilerin en üstünde bildirinin başlığı, başlığın altında yazar isimleri, yazar isimlerinin altında kurum bilgileri bulunmalıdır.

Bildiri Yazım Kuralları

 • Özetler, Times New Roman yazı formatında, 12 punto büyüklükte, 1.5 satır aralığında, iki yana yaslı, A4 boyutunda ve kenar boşlukları 2,5 cm olacak şekilde hazırlanmalıdır.
 • Özet başlığı kalın ve kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde en fazla 14 sözcükten oluşmalıdır.
 • Türkçe başlığın altında yer alacak olan yazar isimleri, kurum bilgileri ve sorumlu yazar e-mail adresi 10 punto olarak yazılmalıdır.
 • Türkçe başlığın altında sıralı bir şekilde yazarların adı soyadı verilmelidir.
 • Sunum yapacak yazarın adı soyadının altı çizili olmalıdır. Kurum bilgileri yazar soyadlarının sonunda rakam kullanılarak üst simge olarak belirtilmelidir.
 • Yazarların üst simge kullanılarak belirtilen kurum bilgileri, yazar listesinin hemen altına yazılmalıdır.
 • Türkçe anahtar kelimeler “Türkiye Bilim Terimleri”ne, İngilizce anahtar kelimeler “Index Medicus: Medical SubjectHeading (MeSH)” standartlarına uygun olmalı, 3-5 adet anahtar kelime yazılmalıdır.
 • Bildiri özetleri, en fazla 350 kelime olacak şekilde Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır.
 • Araştırma makalelerinin özeti; “Giriş”, “Amaç”, “Yöntem”, “Bulgular” ve “Sonuç ve Öneriler” başlıklarından oluşmalıdır. Tam metin araştırma makaleleri “Giriş”, “Yöntem”, “Bulgular”, “Tartışma”, “Sonuç ve Öneriler”, “Kaynaklar” bölümlerinden oluşmalıdır. Derleme ve olgu sunumları bu sıralamanın dışındadır.
 • Derleme makale özetlerinde araştırma makalelerindeki gibi başlıklar kullanılmamalıdır. Derleme makaleler  “Giriş”, “İsteğe bağlı başlıklar”, “Sonuç ve Öneriler”, “Kaynaklar” bölümlerinden oluşmalıdır.
 • Tam metin olarak gönderilecek bildirilerin intihal oranı %20'yi geçmemelidir. İntihal raporunun Turniten ve iThenticate'den alınması gerekmektedir. 
 • Tam metin araştırma makalesi örneği için tıklayınız.
 • Tam metin derleme makale örneği için tıklayınız.

Bildiri Basımı ve Yayımlanması

Kongre kitapçığı ve e-posterler, kongre bitiminden sonra online olarak kongre web sayfasında yayımlanacaktır.

Bildiri özetlerinin kabul edilebilmesi için sunumu yapacak yazarın kongreye kayıt yaptırması zorunludur.

                                                             

Etkinlik Tarihi 
29-30 Eylül - 1 Ekim  2022
 

Bildiri Son Gönderim Tarihi: 15 Eylül 2022

Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 27 Eylül 2022

Erken Kayıt Tarihi: 15 Ağustos 2022

İletişim: